Formar

Metall används framför allt till formar som måste klara mer krävande produktionsförhållande - som vid centrifugering av glas.

Det kan också vara att föredra för gjutformar där det finns mindre, utstickande detaljer i designen eller liknande.


[skriv ut]

Järnvägsgatan 14 • 360 51 Hovmantorp • Sweden
Fax: +46 478 403 70 • Phone: +46 478 402 58

www.formverkstad.se