Priser

Priset för en form varierar, beroende på storlek, val av material och svårighetsgraden för själva produktionen av formen. Vid presentation av en ritning kan kunden få uppgifter om vilket pris formen skulle betinga i olika typer av material.

För skopor och verktyg finns fasta priser.

Priserna inkluderar inte frakt.


Villkor

• Leveranser inom Sverige faktureras med 15 dagar netto för betalning.

• Vid ny kundkontakt kan kontant betalning i samband med leverans bli aktuell.

• För en komplicerad form, där kostnaden för produktion eller material blir hög, kan betalning i förskott bli aktuell.

[skriv ut]

Järnvägsgatan 14 • 360 51 Hovmantorp • Sweden
Fax: +46 478 403 70 • Phone: +46 478 402 58

www.formverkstad.se